17-05-27 Heineken 7's - Premiership Round Two - Simon Latham